นโยบายในการใช้งาน

 

สมาชิกเบร คอสเมติก

ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของบริษัท เบร คอสเมติก แลบ  จำกัด    ข้อมูลของสมาชิกทุกท่านจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม - ไม่ว่าในกรณีใดๆ  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้จะนำมาใช้ในกิจการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในเครือเท่านั้น

 

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินค่าสินค้าให้กับทาง BRE Cosmetic หลักๆ เป็น 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 : การชำระเงินแบบออนไลน์ โดยชำระผ่าน

    - บัตรเครดิต (บัตร VISA  หรือบัตร Master)
    - PayPal


ช่องทางที่ 2 : การชำระเงินแบบโอนเงินผ่านทางธนาคาร
ท่านสามารถเลือกธนาคารที่จะโอนเงินเข้าบ/ช ธนาคาร ดังนี้

    - ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาตลาดไท ชื่อบ/ช บจก. เบร คอสเมติก แลบ  เลขที่บ/ช 484-2-14241-0
    - ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาตลาดไท ชื่อบ/ช บจก. เบร คอสเมติก แลบ  เลขที่บ/ช 385-2-17290-4
    - ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขา ม.เกษตรศาสตร์ ชื่อบ/ช บจก. เบร คอสเมติก แลบ  เลขที่บ/ช 043-7-002215-5

 

*** ถ้าท่านเลือกการชำระเงินแบบโอนเงินผ่านทางธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินของทางธนาคารมาทาง

    - แฟกซ์ 02-153-4562 หรือ
    - แจ้งมาที่ แจ้งการชำระเงิน วิธีการแจ้งการชำระเงิน ตามด้านล่าง

ความปลอดภัยในการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตบนเว็บไซต์ www.brecosmetic.com

ทางบริษัทฯ เลือกใช้ระบบการป้องกันความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสำหรับการใช้บัตรเครดิตทุกใบบนเวบไซต์ เป็นแบบ 128-bit SSL security encryption certification จาก Verisign การชำระเงินของท่านจะถูกโอนเข้าบัญชีของเราโดยตรงในวันทำการถัดมา   ท่านจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลบัตรเครดิตและบัญชีธนาคารของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยและปลอดภัย

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คำยืนยันการสั่งซื้อของท่านจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของท่าน   หากท่านยังไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากทางอีเมล์ - กรุณาทำการสั่งซื้ออีกครั้ง

หากท่านมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า เพื่อสอบถามสถานะการสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ - Contact Us (แนะนำวิธีนี้ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ) หรือ โทรศัพท์สอบถามเข้ามาได้ที่ 02-153-4561 ต่อ 100 - ฝ่ายบริการลูกค้า


การชำระเงินผ่านระบบ PayPal

PayPal คือระบบการชำระเงินที่อนุญาตให้ผู้ใช้ ส่งและรับเงินได้ทางออนไลน์   ข้อมูลบัตรเครดิตหรือสถานะทางการเงินของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยให้กับผู้ขาย     ก่อนที่ท่านจะสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ โดยผ่านทาง PayPal, แนะนำให้ท่านสมัครเปิดใช้บัญชี PayPal ได้ที่ Create Paypal account (เปิดบัญชี PayPal)

เมื่อท่านเลือกวิธีการชำระเงินค่าสินค้าโดยผ่านทาง PayPal, เงินของท่านจะถูกหักออกจากบัญชี PayPal ทันทีที่ขั้นตอนการชำระเงินเสร็จสิ้น

 

 การจัดส่งสินค้า

หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว, ทางฝ่ายคลังสินค้าของบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านภายในเวลา 1 - 2 วันทำการ (ยกเว้นวันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์) และสินค้าจะถึงมือท่านภายใน 3 - 5 วัน หลังจากวันที่จัดส่ง

บริษัทฯ จะทำการส่งพัสดุให้แก่ท่านโดยใช้ช่องทางหลักคือ ทาง EMS ทั่วประเทศ

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุของท่านได้จาก Email: Shipping Confirmation  หากท่านยังไม่ได้รับสินค้าภายในเวลา 7 วันหลังจากการชำระเงิน    กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้า - Contact Us (แนะนำวิธีนี้ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ) หรือ โทรศัพท์สอบถามเข้ามาได้ที่ 02-153-4561 ต่อ 100 - ฝ่ายบริการลูกค้า

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใ ไม่จัดส่งสินค้าไปต่างประเทศ ***

 

การคืนสินค้า
*** ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า ***

สินค้าที่จะทำการคืนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

    1. สินค้าไม่ครบตามจำนวนหรือสินค้าเสียหาย  อันเนื่องมาจากการขนส่งหรือไม่ครบองค์ประกอบ ภายในระยะเวลา 15 วัน โดยนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า - มิฉะนั้นจะถือว่า สินค้านั้นถูกต้องและสมบูรณ์    
    2. สินค้าที่อยู่ในรายการส่งเสริมการขาย จะไม่สามารถขอคืนได้
    3. สินค้าที่ถูกเปิดหรือใช้งานแล้ว จะไม่สามารถคืนได้

 

หากต้องการคืนสินค้าที่สั่งซื้อจาก BRE Cosmetic จะต้องทำอย่างไร?

ท่านสามารถคืนสินค้าได้โดย

    1. กรอกเอกสารการคืนสินค้าที่ทางเราได้แนบไปพร้อมกับสินค้า และแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของท่านมาพร้อมกัน
    2. ส่งคืนสินค้ากลับมาที่เราในสภาพดั้งเดิมในหีบห่อเดิม และไม่ผ่านการใช้งาน


วิธีการส่งสินค้าคืนกลับมาที่บริษัท เบร คอสเมติก แลบ

    - ใส่ใบคืนสินค้า พร้อมทั้งกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    - แนบใบสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคารของท่าน (ต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ชื่อผู้สั่งซื้อเท่านั้น)
    - สินค้าที่ต้องการคืน
    - ไปส่งที่ไปรษณีย์ไทยและขอเลขพัสดุจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์
    - แนบหลักฐานการสั่งซื้อมาพร้อม

         

        ที่อยู่ในการคืนสินค้าคือ:
        บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด
        41/14-15 หมู่ 8
        ตำบลคลองสอง  อำเภอคลองหลวง
        ปทุมธานี 12120


กรณีที่สินค้ามีปัญหา
ท่านสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการส่งคืนสินค้า?
เมื่อลูกค้าไปคืนสินค้าที่ไปรษณีย์ไทย จะใช้เวลาในการส่งสินค้าคืนกลับมาบริษัทฯ ราว 5 - 7 วันทำการ   กรุณาขอเลขพัสดุจากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานในการคืนสินค้าและสามารถเช็คสถานะสินค้ากับไปรษณีย์ได้


ในการส่งคืนสินค้าจะต้องเสียค่าจัดส่งหรือไม่?
ในการคืนสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ   ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

หากไม่พอใจสินค้าที่ได้สั่งซื้อมาสามารถคืนได้หรือไม่?
เว็บไซต์ www.brecosmetic.com ได้นำเสนอภาพสินค้า พร้อมข้อมูลและคำบรรยายลักษณะของสินค้าอย่างละเอียด   แต่หากท่านไม่พอใจในสินค้า    ทางเรายินดีรับคืนสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้งานภายในเวลา 15 วัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด  

ในการคืนสินค้าทุกครั้ง กรุณาแนบใบส่งคืนสินค้ามาด้วย และสำเนาสมุดดบัญชีธนาคารหน้าแรก    หลังจากเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเรียบร้อยแล้ว เงินเต็มจำนวนจะถูกโอนกลับเข้าบัญชีของท่าน

หากสินค้ามีตำหนิหรือชำรุดจะต้องทำอย่างไร?
BRE Cosmetic มีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าก่อนส่งสินค้าออกไปให้แก่ท่าน   อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านได้รับสินค้ามีตำหนิหรือชำรุด ท่านสามารถส่งคืนสินค้าและแนบใบการส่งคืนสินค้า พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก กลับมาที่เราภายใน 15 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้า    หลังจากเช็คสภาพสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะคืนเงินให้แก่ท่าน

หากต้องการจะส่งคืนสินค้า แต่ไม่มีหีบห่อดั้งเดิมของสินค้าจะทำอย่างไร?
การบรรจุหีบห่อต้นฉบับดั้งเดิมที่เราส่งให้ท่าน  เป็นสิ่งจำเป็นในการส่งคืนสินค้า    สินค้าที่ถูกคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่เคยถูกใช้หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ และต้องส่งคืนภายใน 15 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า พร้อมกับใบส่งคืนสินค้า   หากสินค้ามีตำหนิ แต่ท่านไม่มีหีบห่อดั้งเดิม ท่านจะต้องมีหลักฐานที่สามารถยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของท่านได้

 

การใช้งานเว็ปไซต์

ถ้าต้องการที่ปรึกษาส่วนตัวสำหรับการสั่งซื้อจะสามารถติดต่อได้ทางใด?
ฝ่ายบริการลูกค้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำท่านเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา กรุณาติดต่อ  - Contact Us (แนะนำวิธีนี้ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ) หรือ โทรศัพท์สอบถามเข้ามาได้ที่ 02-153-4561 ต่อ 100 - ฝ่ายบริการลูกค้า

 

สามารถสมัครบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้อย่างไร?
ท่านสามารถสร้างบัญชีการใช้ได้โดยคลิกที่ “บัญชีของฉัน” ที่ปรากฏอยู่ทางด้านขวาบนของเวบไซต์   ท่านจะถูกส่งไปยังหน้าใหม่ที่จะแสดงคำว่า “ลูกค้าใหม่” ที่ด้านซ้ายมือ    จากนั้นเลือก “สมัครบัญชีลูกค้าใหม่” กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก “ส่ง”    เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันในที่อยู่อีเมลที่ท่านได้กรอกไป

 

จะสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีผู้ใช้ได้อย่างไร?
กรุณาคลิก “บัญชีของฉัน” ที่อยู่ทางด้านขวาบนของเว็บไซต์แล้วเลื่อนลงมาจนเจอข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของท่าน    จากนั้นเลือก “แก้ไข” ที่อยู่ด้านข้าง “ข้อมูลการติดต่อ” ปรับเปลี่ยนข้อมูลของท่านตามต้องการ   เมื่อเสร็จแล้วเลือก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลของท่านเข้าสู่ระบบ

 

จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้าได้ทางใด?
ความคิดเห็นของท่านต่อสินค้ามีค่าเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรา   ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ www.brecosmetic.com โดยเข้าไปที่หน้าสินค้าที่ท่านต้องการแสดงความคิดเห็น จากนั้นให้ท่านเขียนความคิดเห็นของท่านลงไปที่ส่วนของ "ความคิดเห็น"

 

จะทราบได้อย่างไรมีสินค้าใหม่ขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์เบร?
ทางเราจะทำการอัพเดทเวปไซต์ทันทีที่มีสินค้าใหม่เข้ามาในคลังสินค้า  ท่านสามารถตรวจสอบสินค้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ www.brecosmetic.com


เว็บไซต์ของเบร ใช้งานได้ดีกับคอมพิวเตอร์และมือถือหรือไม่?
เว็บไซต์ของเราจะทำงานได้ดีบน Internet Explorer, Mozilla Firefox, และ Google Chrome   ดังนั้นกรุณาตรวจสอบเบราเซอร์ที่ทานใช้อยู่ให้มีเวอร์ชั่นที่อัพเดทสูงสุด     นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้งานผ่านทาง iPad, iPhone และ Smart Phone ทุกระบบด้วย


หากต้องการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล์จะทำอย่างไร?
ท่านสามารถคลิกทางด้านล่างของอีเมลที่ถูกส่งให้ท่านโดยทีมฝ่ายการตลาดของ BRE Cosmetic  จะมีปุ่ม “ยกเลิกข่าวสาร”   ท่านสามารถเลือกคลิกได้จากนั้นท่านจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางเรา

 

หากต้องการความช่วยเหลือจะต้องทำอย่างไร?
กรุณาติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเราที่  - Contact Us (แนะนำวิธีนี้ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ) หรือ โทรศัพท์สอบถามเข้ามาได้ที่ 02-153-4561 ต่อ 100 - ฝ่ายบริการลูกค้า

 

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย

การสั่งซื้อสินค้ากับที่นี่ปลอดภัยหรือไม่?
ทางเราให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าและรับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยสู่บุคคลที่สามไม่ว่ากรณ๊ใดๆ    

 

ข้อมูลบัตรเครดิตจะถูกจัดเก็บเข้าระบบหรือไม่?
ระบบการชำระเงินของบริษัทฯ จะไม่สามารถทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ ได้  เพราะข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกเข้าระหัส (Encript) และส่งไปที่บริษัทที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตเท่านั้น